پروپوزال بررسی تاثیر بازی درمانی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اوتیسم

مولوی و استعاره های عشق

مولوي بلخي و سايه هما

پروپوزال اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدايي

مـولـوي وسـايـه هـُمـا ، درغـزلـيـاتـش

موميايي ها

مهدی اخوان ثالث

ميان افزود ها، بدل يا معترضه

پروپوزال پیش بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان

ناسیونالیزم‌ رمانتیك در افكار و آثار صادق‌ هدایت

پروپوزال بررسی میزان اثر بخشی طرح تحول نظام سلامت بر سیستم های اطلاعات بیمارستان ها (HIS)

نثر فارسي در عهد صفوي

نثر فارسي و آغاز ادبيات تاريخي ديني

نظریه ادبیات

نقد ادبي

نقد داستان فردا - صادق هدایت

نقد و بررسی ادبیات و ادیبان

پروپوزال تبیین آموزه های دینی والدین در رشد اخلاقی کودکان دبستانی براساس نظریه کولبرگ

نقد و تحليل آراءادبي غربي‌ها

نقدي بر آخرين مجموعه فروغ فرخز

پروپوزال بررسی نقش سبک های ابراز و مهار خشم و سطح اضطراب در واکنش قلبی-عروقی

پروپوزال رابطه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان

نگاهی به بدیع در جلد سوم مثنوی

نگاهی به تحقیقات صورت گرفته پیرامون آمادگی برای نوشتن

پروپوزال اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی نوجوانان مبتلا به اعتیاد

نگاهی به زندگی عطار نیشابوری و آثار او

نگاهي به تولدي ديگر فروغ فرخزاد

نگاهي به كاركرد هاي اسطوره اي شعر سنتي فارسي

پروپوزال آموزش مولفه های هوش هیجانی بر الگوی ارتباطی و خودکنترلی خانواده های مبتلا به اعتیاد

نور در تئاتر شاعرانه